Any acadèmic

2023

Millor Tesi de Business Design 2023

Genesis Club proposa un nou model de negoci complementari al retail tradicional amb una plataforma digital dissenyada per enfortir la relació d’una marca de moda amb els seus consumidors tot fomentant el consum conscient.

A través d'un ecosistema cautivador i immersiu d'experiències personalitzades, brinda una guia integral que inclou des de la precompra fins al final de la vida útil de les peces. Alhora, ofereix un sistema de punts que recompensa els membres de la comunitat per les seves accions positives i el seu compromís.

D'aquesta manera, empodera els clients perquè siguin part de la transformació, conrea connexions duradores i encapçala el viatge de la indústria de la moda cap a un model de negoci més conscient.