IED Visual Communication és el laboratori creatiu on s'aprenen els instruments, els llenguatges comunicatius i expressius, les noves tècniques i les tecnologies necessàries per a desenvolupar projectes de comunicació visual.

IED Visual Communication és el laboratori creatiu on s'aprenen els instruments, els llenguatges comunicatius i expressius, les noves tècniques i les tecnologies necessàries per a desenvolupar projectes de comunicació visual.

Vivim en un món on els elements audiovisuals formen part del nostre dia a dia i són el principal vehicle de valors i significats amb els quals transmetem idees i realitats productives entre elles tan diferents com la moda, el design, les diverses produccions industrials, la publicitat però també la cultura, la política i el social.

L'existència d'un concepte o d'un projecte, lluny de ser un mer accessori, contribueix de manera determinant en l'èxit de la comunicació d'un missatge.

Moure's amb professionalitat i competència en aquest camp significa posseir una cultura eclèctica i transversal, fundada sobre un coneixement profund, d'un costat del context sociocultural en el qual es treballa i, d'un altre, de les noves tecnologies informàtiques que modifiquen contínuament el paper de les imatges i dels sons en la comunicació.

Avui es projecta i es produeix en el sistema de la multimedialidad; però la multimedialidad va interpretada sempre en dues perspectives: el desenvolupament impetuós i constant de les tecnologies digitals i, contemporàniament, la coexistència de suports audiovisuals diferents que requereixen competència i creativitat diferents.

Els cursos del IED Visual Communication són un element de riquesa que fa d'aquesta escola un centre únic dins del panorama formatiu italià.

La constant actualització de les tecnologies que es posen a la disposició dels alumnes la converteixen, gràcies a una ja llarga tradició, en un laboratori de recerca dins del qual s'experimenta per a desenvolupar la creativitat tant dels continguts com dels llenguatges permetent d'aquesta manera formar i qualificar els seus estudiants perquè puguin entrar en el mercat laboral d'avui.

Oferta Formativa