La proposta formativa de l'IED Comunicació respon a una contínua necessitat de crear nous professionals en àmbits extremadament dinàmics i en expansió: la publicitat, les relacions públiques, el màrqueting i els recursos humans.

El cos docent compta amb gran experiència i preparació i és capaç d'adaptar el contingut dels cursos a les contínues transformacions productives i tecnològiques.

La filosofia de l'escola es complementa amb una relació directa amb els professionals del sector, l'estudi de les exigències del mercat, la inserció en grups d'estudi i anàlisi per a la recerca i l'elaboració de projectes.

Oferta Formativa