Bachelor of Arts in Interior Design. Barcelona. | © Proyecto: Miré. Estudiante: Haeun Lee.

Idioma

Anglès

Inici

September 2024

Freqüència

Full time

Format

Presencial

Durada

4 Anys

Crèdits

240 ECTS

Coordinació

Ignasi Bonjoch, Raffaella Perrone

Un curs on combinaràs la teva sensibilitat creativa amb un coneixement holístic del disseny d'interiors, posant èmfasis en l'experiència d'usuari, la llum, els acabats, les atmosferes, la tecnologia i els materials.

Gràcies a aquest curs, descobriràs i aprendràs a dominar totes les fases necessàries per a un projecte de disseny d'espais interiors, exteriors, efímers o permanents, des de les seves fases inicials fins a la seva implementació.

Seràs capaç de projectar des d'un habitatge fins a un espai expositiu, així com elements de mobiliari o peces especials gràcies a l'adquisició de coneixements bàsics en disseny de producte.

Desenvoluparàs la teva pròpia identitat com a dissenyador, adquirint les competències essencials per a enfrontar amb èxit projectes reals. La comunicació, el lideratge i el pensament sistèmic seran altres aspectes clau al llarg del curs.

Existeixen 60 places disponibles per a estudiants de primer any de l'especialitat en Disseny d'Interiors. D'aquestes places, no hi ha assignat un número específic per itinerari o idioma.

Informació per a decidir-se

Una visió holística, pràctica i de futur sobre el disseny de tota mena d'espais amb el teu segell personal.

Aquest curs ofereix un aprenentatge progressiu cap a la comprensió completa del disseny d'interiors, adquirint les capacitats, eines i habilitats necessàries per a expressar idees ben fonamentades.

Aprendràs a observar les tendències i estils en un context actual, sent capaç d'entendre i materialitzar les expectatives úniques de cada client.

En tot moment es respectarà i incentivarà la teva pròpia llibertat creativa, tenint sempre en ment les exigències de l'usuari. Així mateix, treballaràs amb una gran sensibilitat de projecte i cultura interdisciplinària, la qual cosa et permetrà desenvolupar fàcilment les teves capacitats.

Aquest curs està especialment dissenyat per a aquelles persones que entenen els espais on vivim, treballem o ens relacionem des d’una visió sostenible i de futur, posant èmfasi en l'experiència d'usuari.

També resulta el curs perfecte si veus la disciplina com un tot, conformat per aspectes com l'acústica, la il·luminació, els materials, el concepte de confort o la integració de la tecnologia des d'una perspectiva humanista.

L'orientació 360º d'aquest curs proporciona una visió pràctica i professional, pròxima a la d'un context laboral o empresa real, alhora que acosta a altres àmbits més especulatius o de direcció d'art.

Estudiaràs a Barcelona, una de les capitals del modernisme, època en la qual arquitectura i espai interior eren una única cosa, treballaven juntes. Ho faràs, a més, en un centre formatiu de referència en disseny amb importants col·laboracions amb empreses del sector, un plus a la teva experiència personal i acadèmica.

D'altra banda, aquest curs aborda el disseny d'interiors des d'una perspectiva holística, posant especial èmfasi en la llum, els materials, el concepte de confort, la sensibilitat mediambiental i la sostenibilitat.

Durant la formació, també es creuaran assignatures que comprenen projectes de disseny en mobilitat, materials urbans o Projecte Efímer.

Programa d'estudis

Què aprendràs?

Durant el primer any coneixeràs els conceptes bàsics del disseny i aprendràs a utilitzar el dibuix, també t'endinsaràs en el món del marketing i la comunicació, a fi de traslladar amb èxit un projecte a l'usuari. Finalment, et familiaritzaràs amb la història de l'art i el disseny.Primer Semestre

Projecte Foundation I

Tècniques de Representació I

Projecte Comunicació I

Introducció a la comercialització

Ciència Aplicada al Disseny

Color i FormaSegon Semestre

 Projecte Foundation II

Tècniques de Representació II

Projecte Comunicació II 

Dibuix Tècnic I

Sociologia

Volum IAnual

Història de les Arts i el Disseny

Què aprendràs?

Al llarg del segon any, es treballarà en projectes pràctics que permetran aplicar tot l'après, es proporcionaran les eines necessàries, així com una perspectiva global dels materials emprats, introduint, a més, els conceptes de sostenibilitat i eficiència.Primer Semestre

Taller Multidisciplinari I

Tecnologia per al Disseny d'Interiors I

Tècniques de Representació per al Disseny d'Interiors I

Dibuix Tècnic d'Interiorisme I

Història del Disseny d'Interiors I

Volum per a Disseny d'Interiors I

Projecte CasaSegon Semestre

Projecte Interdisciplinari

Eines Informàtiques per al Disseny d'Interiors I

Semiòtica

Projecte de Desenvolupament Personal

Eines Informàtiques per al Disseny d'Interiors II

Projecte d'Espai de treball

Projecte de Comunicació d'Interiorisme I

Què aprendràs?

El tercer any estarà enfocat a adquirir els coneixements necessaris per a potenciar la teva capacitat crítica, i valorar les diferents solucions possibles a un projecte. T'acostaràs a les tendències actuals del disseny i la seva aplicació en espais comercials i treballaràs un aspecte fonamental com és el disseny d'il·luminació.Primer Semestre

Tecnologia per al Disseny d'Interiors II

Projecte d'Il·luminació

Projecte d'Ergonomia-mobiliari

Projecte Tècnic d'Interiorisme

Gestió de Projectes

Projecte de Renovació de la Casa

Laboratori de Dibuix per Ordinador ISegon Semestre

Taller Multidisciplinari II

Projecte de Comunicació d'Interiorisme II

Tendències

Projecte de Materials Urbans

Projecte Espais Comercials

Laboratori de Disseny d'Interiors I

Què aprendràs?

El quart any estarà enfocat a adquirir l'experiència professional necessària per a aplicar els coneixements i habilitats durant els tres primers anys. Tots els alumnes hauran de finalitzar la formació amb el lliurament del projecte final, on posaran en pràctica totes les etapes del procés de disseny.Primer Semestre

 Pràctiques professionals

Projecte de Gestió de Disseny

Projecte de Disseny d'interiors de Transport

Projecte Efímer

Projecte de Comunicació d'Interiorisme III

Laboratori de Disseny d'Interiors II

Taller Multidisciplinari IIISegon Semestre

Projecte final

Equip Docent

Raffaella Perrone

Director

Ignasi Bonjoch

Coordinador del curs

Raquel Gil

Docent

Notícies