Any acadèmic

2021-2022

Un espai neutre i dinàmic amb tubs d’alumini i elements reflectors on les peces de roba són les protagonistes

Amb la idea de transmetre la veritable essència de la marca i proporcionar als clients una nova experiència de compra, l'estudiant proposa un espai neutre i dinàmic on les peces de colors de les col·leccions poden destacar.

Una sèrie de tubs d'alumini formant camins en diferents direccions són l’element innovador principal de la botiga, que també compta amb diverses files de llums penjants per provocar reflexos sobre materials reflectors, creant, de nou, sensació de ritme i moviment.