Any acadèmic

2022

Un disseny que utilitza materials d’efecte difuminat per representar la creixent absència de límits entre el món real i el digital

“Virtuality vs. Reality” reflexiona sobre l'impacte de la digitalització en les nostres vides, especialment en el cas de les generacions més joves, per a les quals, les fronteres entre el món digital i el món real cada cop estan més desdibuixades.

Partint de la pregunta: “Tot allò que veiem o sentim en una pantalla és real?”, l'estudiant proposa crear un nou concepte de botiga per a Bershka que materialitza aquesta lluita entre tots dos mons emprant materials que ofereixen un efecte difuminat.