Any acadèmic

2022/2023

Millor Tesi de Motion Graphics and Video 2023

Unwoven Memories és un projecte que explora els records dels residents de la Colònia Güell per convertir-los en una nova forma de 'llenguatge' que es tradueix en un llibre de memòries.

L'estudiant selecciona 260 objectes i els codifica usant un codi binari amb el qual crea patrons que es representen en forma de tapís físic que connecta les experiències col·lectives. Una projecció audiovisual generada a partir dels valors assignats a aquests mateixos objectes ens recorda tot allò que ens envolta i no podem veure.

Finalment, amb el mateix codi, l'estudiant genera les lletres d’una nova tipografia.