Caminos de Resistencia IED Barcelona – Estudiante: Irene Fuente Fernández

Any acadèmic

2023/2024

Una exposició històrica itinerant sobre la resistència antifeixista que inclou diverses aplicions gràfiques en format físic i digital

Exposició històrica itinerant en homenatge a totes aquelles persones que van lluitar per la igualtat de classes i la defensa de les llibertats durant la Guerra Civil Espanyola i la Dictadura de Franco. El protagonista és Ramiro Fuente Ochoa, avi de l'estudiant i membre de la resistència antifranquista, que dedica unes memòries a la seva neta que seran el punt de partida de tot el projecte.

El treball inclou un catàleg en format tabloide i diferents aplicacions gràfiques (cartells, invitacions, marxandatge, banners i reels…) per promoure l'exposició i crear tota una identitat visual al seu voltant.

La dissenyadora inclou referències cromàtiques i tipogràfiques de l'època, com ara la tipografia principal Ombra.