Any acadèmic

2019

Un homenatge a l’arquitecte català Antoni Bonet.

Bonet consta de sis fragments que exposen el racionalisme català en sis imatges que recuperen i actualitzen el llegat de l’arquitecte.

El projecte parteix d’un exercici en el qual s’havia de idear una sèrie de cartells per comunicar l’obra d’un arquitecte del segle XX, a través del jo de la tipografia, la fotografia o la il·lustració, creant un llenguatge únic i identificable.

El resultat final és un colorit homenatge a la bellesa de les obres de l’arquitecte, que recupera el diàleg entre arquitectura i llum, entre pedra i ànima.